Blijf actueel

Laat het e-mailadres achter en ontvang periodiek een nieuwsbrief over ontwikkelingen binnen de schildersbranche

De Schildersvakschool stuurt periodiek een digitale nieuwsbrief met informatie over de schildersbranche en De Schildersvakschool. De nieuwsbrief is bedoeld voor leerlingen, leerbedrijven en netwerkpartners.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Het treintje van de Balletstudio Karin den Os!

De school
Balletstudio Karin den Os is de oudste balletschool in Rijswijk. De school is gevestigd in Oud-Rijswijk, bestaat bijna 50 jaar en is volledig gericht op meisjes en jongens die als amateur dans willen beleven. Van origine is de school gericht op klassiek ballet. De vraag naar andere dansvormen, zoals Moderne Dans, Streetdance en Kidsdance, heeft er toe geleid dat de school ook deze lessen aanbiedt. Er wordt les gegeven in kleine groepen (maximaal 14 leerlingen). Talent en aanleg zijn hierbij niet bepalend: plezier in en beleving van dans staat voorop. Omdat met ‘vaste’ groepen wordt gewerkt (waarin dus niet zomaar nieuwe leerlingen komen) is ontwikkeling in danstechniek een logisch gegeven, maar “selectiegroepen” (o.i.d.) worden niet gevormd. Iedereen moet met plezier kunnen dansen! Juist door deze formule blijven heel veel leerlingen jarenlang lid van de school. Wel kunnen leerlingen die talent hebben en zich graag verder willen ontwikkelen in overleg met en onder begeleiding van Karin zich voorbereiden op audities voor een opleiding; bijvoorbeeld aan de Rotterdamse Dansacademie of het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De school heeft inmiddels veel leerlingen geholpen hun droom verder gestalte te geven en meerderen zijn uiteindelijk via zo’n hbo-opleiding professioneel danser geworden. Leerlingen ‘met een vlekje’ zijn van oudsher ook van harte welkom. Bijvoorbeeld dove kinderen of kinderen met het Syndroom van Down volgen jarenlang met plezier lessen, groeien binnen hun mogelijkheden mee met hun ‘vaste groep’ en doe gewoon mee aan de optredens en uitvoeringen. De school is ook aanbieder van de Ooievaarspas, dus zelfs de contributie (het lesgeld) hoeft geen beletsel te zijn om te komen dansen!

Het aanbod
Kinderen kunnen naar eigen keuze tenminste één keer per week of meerdere keren lessen volgen. Daarbij kunnen ze kiezen uit vele dansvormen: van peuterballet (lees: algemene dansvorming) tot gevorderd klassiek of Moderne Dans, Kidsdance of Streetdance. De lessen worden verzorgd door gekwalificeerde docentes die vanuit hun ZZP-erschap enkele uren per week les geven. De school houdt direct tred met de onderwijsvakanties in Haaglanden en lessen zijn gewaarborgd, ook als er minder leerlingen zijn.  Uitgebreide info, foto’s e.d. staan op de website: www.balletstudio.nl

De vorm
De balletschool is bewust geen stichting of vereniging. Wel is het een school die drijft op haar vele vrijwilligers en enthousiaste deelnemers! Kunst en cultuur verhouden staan van oudsher op gespannen voet met de bureaucratie van overheidsbesturen. Karin heeft er lang geleden voor gekozen zich niet te laten beperken door de (ouderwetse) voorschriften van de Gemeente Rijswijk  inzake cultuur. Samen met een team ZZP-ers geeft zij haar passie voor dans nog steeds met enthousiasme gestalte.  Hierbij ontvangt ze de steun van vele enthousiaste vrijwilligers: met name ouders en oudere leerlingen (vele blijven heel lang lid!) om alle activiteiten – van onderhoud tot en met uitvoeringen – te kunnen uitvoeren.  De Kerstparade (zie hieronder) is daarvan een goed voorbeeld. Dat enthousiasme is ook zichtbaar op de Facebookpagina van de school: https://www.facebook.com/Balletstudio-Karin- den-Os- 1420975781514893

Ondanks het niet ontvangen van subsidie is de school wel breed erkend als culturele instelling in Rijswijk: reeds vele jaren geleden is tussen B&W en de school een convenant gesloten waarin de school als culturele instelling wordt erkend. Zo krijgt de school bijvoorbeeld het culturele non-profit tarief bij een uitvoering in de Rijswijkse Schouwburg (RS) en is de school uitgenodigd om samen met het Rijswijks Jeugdtheater en TRIAS (voormalig gemeentelijke muziekschool) de voorstelling te vullen die komende januari aansluit op de nieuwjaarsreceptie van B&W in de RS. Politici in meerdere lokale partijen, bijvoorbeeld van Onafhankelijk Rijswijk en van  Gemeentebelangen Rijswijk, dragen de school een warm hart toe en steunen waar mogelijk.

Performance
Alle leerlingen willen uiteraard van tijd tot tijd hun kunnen tonen aan de (eigen) omgeving. Daarom wordt eens in de paar jaar een grote uitvoering in de RS georganiseerd. Maar dat is slechts een onderdeel van alle presentaties die leerlingen geven. Groepen van de school doen graag mee aan lokale evenementen en/of instellingen. Meestal gebeurt dat op uitnodiging. Zo wordt met de jongere leerlingen soms een voorstelling gegeven in een bejaarden- of verzorgingstehuis (op uitnodiging van Florence) en wordt de winkeliersvereniging Oud-Rijswijk gesteund met optredens van groepen tijdens activiteiten (voorjaarsfeest, zomerfeest) om te helpen meer bezoekers te trekken. Vanuit dit laatste kader is de Kerstparade ontwikkeld: circa honderd leerlingen (vanaf ca 10 jaar) van de studio gaan tijdens Shoppingnight (komende: 17 december 2016) circa een uur met feestelijk verlichte kerstkostuums dansend door de straten van Oud-Rijswijk, halen de deelnemers aan de Kribbetocht (lees: tientallen kleine kinderen met brandende lampionnen) onderweg op en brengen die samen met de Kerstman in de arrenslee naar de Oude Kerk in het centrum waar de burgemeester dan de lichtjes in een grote kerstboom ontsteekt. De winkeliersvereniging is erg enthousiast: naar schatting zijn er vorig jaar op die avond 5000 bezoekers geweest, waarvan velen speciaal voor de parade. Echter, voor dat het weer zo ver is levert de school eerst nog een bijdrage aan het jubileum “50 jaar Rijswijkse Podiumkunsten” in oktober a.s.. Ook hiervoor zijn we uitgenodigd en wel door de directeur van de RS. Het betreft een unieke productie waarin onze leerlingen met professionele acteurs samenwerken. Voor meer info, zie hun website: http://www.rijswijkseschouwburg.nl/informatie/Jubileumjaar_2016/

Waarom de trein?
Afgelopen jaar was de eerste kerstparade. Een onverwacht groot succes voor de deelnemende leerlingen en de ca. 20 vrijwilligers die ons hielpen. Echter, bij de evaluatie onder de vrijwilligers na afloop kwam een knelpunt naar voren. Voor meer inzicht hierbij even een beknopte schets: de parade werd gedanst op kerstmuziek, door 8 groepen leerlingen. De totale lengte van de parade plus arrenslee aan het eind beslaat meer dan 100 meter. Voor zo’n parade is een draadloze muziekinstallatie nodig waarbij op meerdere punten in de stoet zware geluidsboxen via wifi de muziek synchroon laten horen. Elk geluidspunt is voorzien van een generator om de versterker, boxen en wifi-ontvanger van stroom te voorzien. De winkeliersvereniging huurt deze installatie (want voor de school niet te betalen) inclusief technische bediening. De school levert de platforms waarop de geluidsinstallatie wordt meegevoerd. Echter, met zoiets hadden wij nog geen ervaring. Hierdoor werd het voorste karretje – een stevige fietsaanhanger – belast met ca. 100 kg. Vanwege het handvat kan deze slechts door één persoon tegelijk worden getrokken. Dat bleek een enorme krachttoer te zijn: over verkeersdrempels en andere hobbels, flauwe hellingen op e.d..  Zo’n inspanning moet je niet opnieuw willen vragen van vrijwilligers.

Vanuit de conclusie ‘dat moet beter komend jaar’ is gebrainstormd naar alternatieven. Maar die zijn niet ruim voor handen als je wilt afwijken van het kerstthema. Totdat iemand op het idee kwam van de Polar Express!

De rest is bekend: na een intensieve zoektocht op internet kwamen we bij carnavalsclub De Boezemvrienden in Helmond. Zij deden hun ‘kleine treintje’ van de hand omdat ze inmiddels een grotere hadden gebouwd. Zie: https://www.facebook.com/DeBoezemvrienden Omdat ze ons doel zeer sympathiek vonden mochten we de trein voor een bescheiden prijsje komen ophalen. En dankzij de inspanningen van De Schildersvakschool en support van Claassen Coatings rijdt op 17 december a.s. de Polar Express aan kop van een stoet van 100 amateurdansers door Oud- Rijswijk!

Een gefilmde impressie van de kerstparade 2015 vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=KSQKWdknfgM

Bekijk de foto's

Rijswijksche Courant

Op dinsdag 14 juni jl. bracht het college van burgemeester en wethouders, en een bestuursdelegatie van de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk, een werkbezoek aan de schildersvakschool op de Plaspoelpolder in Rijswijk.

Bekijk het artikel

De Schildersvakschool - Krant Rijswijk

Decoratieve technieken

Ook Decoratieve technieken is een onderdeel van de niveau 2 opleiding. De leerlingen mogen ook met een eigen ontwerp aan de gang. Bij één van de foto’s is Margot v.d. Berg bezig met haar ontwerp.

Bekijk de foto's

Examentraining niveau 1

Om te zorgen dat onze studenten klaar zijn voor het examen, worden examentrainingen georganiseerd. Alle geleerde werkzaamheden worden nog eens goed geoefend onder dezelfde omstandigheden als later bij als voor de PVB . Je krijgt een aantal opdrachten die je in één dag moet doen.

Diploma-uitreiking

Op 30 oktober 2014 kregen de volgende studenten hun diploma. Ze hadden er hard voor gewerkt en nu was het tijd om te genieten.

Gastlessen Roemer Visser College

Waarom zou je schilder willen worden? Om deze vraag te beantwoorden komen vmbo-studenten op dé Schildersvakschool kijken. Door middel van diverse workshops maak je kennis met het vak. Je maakt werkstukken en krijgt de kans om te laten zien of jij het aankunt om deze opleiding te volgen. De leerlingen vinden het erg leuk om met hun handen iets te maken en onverwachte talenten komen naar boven zoals creativiteit, gevoel voor kleur en schildervaardigheden

Workshop Glas in lood

Als je de niveau 3 opleiding volgt dan zit daar ook het onderdeel Glas in Lood. Geconcentreerd werken de studenten zes dagdelen aan dit voor hen helemaal nieuwe vak. Het resultaat mag gezien worden.

KTS Teylingen Voorhout

KTS Teylingen voert als pilot de BWI uit, in dit kader volgen 3e jaars studenten een workshop.Kitten en Stoppen, Schilderen en decoratieve technieken zijn belangrijk tijdens deze workshop.

Middag- en avondschool

Naast praktische vakken worden ook de op alle mbo-opleidingen verplichte vakken zoals Nederlands, Loopbaan en Burgerschap en rekenen gegeven. Hierbij wordt ingespeeld op de onderwerpen die je als schilder in de praktijk tegenkomt. Klassikaal onderwijs wordt afgewisseld met werken aan de computer om de lessen interessant te houden.

Ook de theorie achter het schildersvak komt ruimschoots aan bod. Calculeren, productkennis en planning worden behandeld. Serieus werken met een grapje op zijn tijd.

Bekijk de foto's

Open dag Maris College

Tijdens een open dag is het leuk om diverse schildertechnieken uit te proberen. Voor veel bezoekers blijkt dat bij het schildersvak meer komt kijken dan ze in eerste plaats gedacht hadden. Bezoekers kijken toe terwijl de meer getalenteerde deelnemers onder begeleiding van studenten hun kunsten vertonen.

Workshop hout en betonrot Katwijk

Omdat de moderne techniek ook voor het schildersvak niet stilstaat, worden regelmatig producenten uitgenodigd om hun nieuwste snufjes te laten zien aan de studenten. Sikkens heeft producten die zeer geschikt zijn voor het repareren van hout- en betonrot. De studenten krijgen de kans om zelf met het materiaal te werken en worden bijgepraat over de redenen waarom je voor nu juist dit product kunt kiezen voor een klus. Ook de onderdelen milieu en persoonlijke bescherming komen aan de orde.

Bekijk de foto's

Workshop Wijzonol

Tijdens deze workshop werd de wetgeving rond verf besproken. Omdat deze steeds strenger wordt, brengt Wijzonol milieuvriendelijker producten op de markt. Deze hebben zo hun eigen manier van verwerken waarop uitvoerig werd ingegaan. Ook hier kregen de studenten van Dave Zijderhand, ooit student niveau 2 en 3 en later docent van dé Schildersvakschool Den Haag-Leiden-Gouda weer de gelegenheid om kennis te maken met deze producten.

Starterstraject 2014

Toekomstige leerlingen doorlopen met succes het starterstraject, daarin worden ze beoordeeld op motivatie, weerbaarheid en geschiktheid voor een opleiding schilderen op niveau 2 bij dé Schildersvakschool.

Ruiken, Voelen, Proeven, Ervaren, Beleven en Doen
Hierdoor kunnen leerlingen zich een beter beeld vormen van het schildersvak!

Examentraining niveau 1 en 2 2014

Dé Schildersvakschool Den Haag-Leiden-Gouda organiseert op de vestiging in Rijswijk examentrainingen voor de examenkandidaten niveau 1 t/m 3. Hierdoor kunnen de deelnemers met een gerust hart naar het praktijkexamen gaan. Het slagingspercentage in 2014 was hoger dan 95%. Dé Schildersvakschool Den Haag-Leiden-Gouda en Nimeto feliciteren alle geslaagden en de leerbedrijven met dit mooie resultaat!

Bekijk de foto's

Gastlessen Maris College 2014

Wat is er beter dan om leerlingen te motiveren door ze een kijkje te laten nemen in de praktijk? Dé Schildersvakschool verzorgd beroeps oriënterende stage voor de leerlingen van het Maris College in het 2e,3e en 4e jaar van het VMBO!

Bekijk de foto's

ISW Hoge Woerd Gastlessen 2014.

Met de gastlessen wil dé Schildersvakschool jongeren enthousiasmeren voor het schildersvak. Een docent van dé Schildersvakschool geeft gastlessen op ISW Hoge Woerd in Naaldwijk.

Bekijk de foto's

PLATFORM BEDRIJFSVAK- OPLEIDINGEN HAAGLANDEN

Vijf grote BedrijfsVakopleidingen Haaglanden , dé SchildersVakschool, de Stichting Haagbouw, Installatiewerk Zuid Holland, BVMT Del! en Bouwmensen-Del!, hebben een aantal maanden geleden een Platform opgericht met als belangrijkste doelstelling het vergroten van de belangstelling en instroom voor de Techniek. Het vij!al Bedrijfsvakopleidingen verzorgt voor zo’n 600 bedrijven in Haaglanden en Zuid Holland en voor diverse ROC’s , MBO-opleidingen op verschillende niveaus in zeer modern geoutilleerde opleidingsruimten.

Lees het volledige artikel
platform bedrijfsvakopleidingen

Rijswijkse Techniekdag!

De groepen 5 t/m 8 namen deel aan de Rijswijkse Techniekdag aan de Visseringlaan te Rijswijk. Voor deze kinderen hadden we activiteiten bedacht. Allemaal om techniek meer onder de aandacht van de jeugd te brengen. We hebben de kinderen kennis laten maken het vak Schilderen. Natuurlijk waren onze instructeurs aanwezig om de kinderen te begeleiden en te helpen. Het doel is dat kinderen enthousiast worden voor techniek.

Want techniek is spannend!

De Schildersvakschool springt maatschappelijk bij

“Niet iedereen heeft evenveel geluk in het leven”, zo verklaart Schildersvakschool-directeur Gertraud Czekitz de bereidheid om graag bij te springen. “Voor maatschappelijk verantwoorde projecten, zoals in de bijlage, kunnen ze ons altijd benaderen. Samen met onze leerlingen voeren we ’s winters dergelijke werkzaamheden al uit. Aan dit project werkte dé Schildersvakschool dan ook graag mee.

Lees het volledige artikel Bekijk de foto's
Artikel OnderhoudNL

De Schildersvakschool helpt jongeren aan het werk

Directeur Mw. G. Czekitz was samen met de ministers Asscher van Sociale Zaken en Bussemaker van Onderwijs, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk en andere vertegenwoordigers van 35 arbeidsregio's actief tijdens de Werkweek van 18 tot en met 25 september 2014.

Gedurende deze week stonden in het hele land alle activiteiten centraal, die de positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterken.

Ook de positie van jongeren binnen de Schildersbranche had de aandacht. dé Schildersvakschool biedt jongeren een kans op leren, werken en een inkomen.

groepsfoto BBL event 18 sept

Cursus Schuurmiddelen en Schuurmethodieken

Recent hebben medewerkers van Heko BV een training bij dé Schildersvakschool schuurmiddelen en schuurmethodieken in Rijswijk gevolgd.

Het doel van deze training was het snel en efficiënt omgaan met de meest recente schuurmaterialen c.q. schuurmachines om een esthetisch resultaat te verkrijgen.

Onder deskundige begeleiding van instructeur/docent Peter Berkelaar hebben de cursisten enthousiast deelgenomen aan deze afwisselende training, die door iedereen succesvol werd afgesloten met een toets.

Workshop: houtrotreparatie / Repair Care International

Dé Schildersvakschool heeft een workshop houtrotreparatie georganiseerd voor de leerlingen. De Workshop, onder begeleiding van dhr. P. Berkelaar en Repair Care is een groot succes geworden. Eerst werd er een stukje theorie over houtrotreparatie gegeven en later mochten de leerlingen het zelf uitvoeren. Het praktijkgedeelte bestond uit het uitfrezen van houtrot, het aanbrengen van primer en vullen met Dry Flex reparatiemiddel van een hoekgedeelte van een kozijn.

Tevens hebben de leerlingen kennis gemaakt met een nieuw product "Elastische Purpose kit", een vervanger van de oude stopverf.

Met een kitspuit werd de kit in de sponning aangebracht en netjes afgewerkt met een plastic spatel voor een strakke stopverfzoom.

Deze dag werd door alle leerlingen succesvol afgesloten met een toets.